Python 3.4 ei vielä ole saatavilla Debianille paketinhallinnan kautta, joten ensimmäinen askel on kääntää se lähdekoodipaketista.

Pythonin pakettiasentajaa (pip) varten pitää olla asennettuna ainakin paketti libssl-dev:

# apt-get install libssl-dev

Lataa uusin lähdekoodipaketti (source tarball) kohdasta Latest Python 3 Release.

Suorita kääntäminen hakemistossa, johon purit lähdekoodipaketin.

Konfiguroi Python 3.4 asennus hakemistoon /opt/python3:

$ ./configure --prefix=/opt/python3
$ make
# make install

Viimeinen askel asentaa pip:n binäärihakemistoon /opt/python3/bin, jos sen vaatimat kirjastot on asennettu paketinhallinnan kautta. Jos pip puuttuu, syynä on jonkin sen vaatiman paketin puuttuminen.

# /opt/python3/bin/pip3 install virtualenvwrapper

Lisää seuraavat rivit shellisi käynnistystiedostoon (jos käytät Bashia ~/.bashrc):

export WORKON_HOME=$HOME/.virtualenvs
export PROJECT_HOME=$HOME/dev
export VIRTUALENVWRAPPER_PYTHON=/opt/python3/bin/python3
export VIRTUALENVWRAPPER_VIRTUALENV=/opt/python3/bin/virtualenv
source /opt/python3/bin/virtualenvwrapper.sh

Lataa käynnistystiedosto uudelleen:

$ source .bashrc

Nyt komennolla mkvirtualenv pystyy luomaan uusia Python 3.4 -virtuaaliympäristöjä.

mkvirtualenv django

Käytössä oleva virtuaaliympäristö näkyy promptissa. Olemassaoleva virtuaaliympäristö otetaan käyttöön komennolla workon:

workon django